Przekaż 1% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016
przez internet i przekaż 1% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę. Jeżeli preferują Państwo wpłatę anonimową proszę umieścić taką informację w tytule przelewu. Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
szkoła to nie kościół
masz prawo
ateiści są boscy
konstytucja
nie wierzysz

Co zrobiliśmy?

1% za 2016 rok

W 2016 roku dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy również nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017, Fundacja przygotowała i wydrukowała ulotki "Etyka w szkole - Prawa rodziców i uczniów" oraz zeszyty do etyki. Materiały były przez nas udostępniane nieodpłatnie.

W kwietniu 2017 r., dzięki środkom z 1%, Fundacja Wolność od Religii zorganizowała swoją piątą billboardową kampanię społeczną. Plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „Szkoła to nie kościół” pojawiły się w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju.

W 2017 roku, z tytułu odpisów podatkowych 1%, wpłynęła kwota w wysokości 138 693,77 zł. od 1264 podatniczek i podatników. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na działania i rozwój projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole" (www.rownoscwszkole.pl), które będą podejmowane przez fundację w 2018 roku.

1% za 2015

Cała kwota, którą przekierowali Państwo do fundacji w roku 2015 r. została przeznaczona na billboardową kampanię społeczną „Masz prawo nie wierzyć”. W styczniu 2016r., w 29 miastach w Polsce można było zobaczyć 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł. (część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób).

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani

W roku 2016 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2015, na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 102 934,90 zł. Ponad tysiąc podatniczek i podatników zdecydowało się przekierować 1% podatku na Fundację Wolność od Religii. 

1% za 2014

Rok 2014 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2015 roku, 535 podatniczek i podatników zaufało nam i przekierowało swój 1% podatku dochodowego. Na konto fundacji wpłynęło wówczas: 46 122,52 zł.

Co robimy?

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania.

Ze środków 1% sfinansowaliśmy dwie billboardowe kampanie społeczne pod hasłem "Masz prawo nie wierzyć" w styczniu 2016 roku oraz "Szkoła to nie kościół" w kwietniu 2017 r.

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej.
W ostatnich latach fundacja wystosowała blisko 400 pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.
Fundacja otrzymuje ponad 400 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów aktów prawnych regulujących wolność od religii, prawa człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób należących do mniejszości bezwyznaniowej, szczególnie w obszarze edukacji publicznej.
W ubiegłym roku fundacja wystosowała ponad 200 pism informujących dyrektorów szkół o obowiązującym prawie oświatowym oraz właściwych praktykach w zakresie przestrzegania neutralności światopoglądowej.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 531 971 030
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517