Przekaż 1% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2015
przez internet i przekaż 1% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę. Jeżeli preferują Państwo wpłatę anonimową proszę umieścić taką informację w tytule przelewu. Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
masz prawo
ateiści są boscy
konstytucja
nie wierzysz
masz prawo 2

przekazując 1%...

Rok 2015 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. 535 osób zaufało nam i przekazało swój 1% podatku dochodowego za 2014 rok.
W sumie na konto fundacji wpłynęło 46 122,52 zł. Cała kwota została przeznaczona na zakup billboardów w ramach kampanii społecznej „Masz prawo nie wierzyć”. Czterdzieści siedem billboardów z naszym plakatem można było zobaczyć w 29 miastach w Polsce. Cały koszt kampanii to 55 128,11 zł., pozostała część budżetu kampanii została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób.

Kampania jest sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Kampania ma charakter edukacyjny. Chcemy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

Od marca 2012 r. działa w parlamencie zrzeszający kilkudziesięciu posłów Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Jawnie szowinistyczny i niezgodny z zasadami demokracji konstytucyjnej charakter jego działalności niemalże nie spotyka się z adekwatną reakcją. Prominentni politycy wypowiadają się publicznie w sposób przypominający najbardziej mroczne momenty najnowszej historii. Posłanka Krystyna Pawłowicz w wywiadzie dla „Frondy” twierdziła, że „ateiści (…) nie mają prawa urządzać ateistycznej hucpy w centrum stolicy Polski. Sympatyków tych awantur należy skierować do Rosji albo na Białoruś". Były poseł, wicepremier Ludwik Dorn w wywiadzie dla „Dużego Formatu” (08.10.2015) radzi, że powinniśmy wyjechać do Francji. Doskonale pamiętamy, że zachęty do wyjazdu poprzedzały i towarzyszyły brutalnym represjom wobec grup etnicznych, które stawały się przedmiotem rasistowskich ataków. Nie zgadzamy się na taki język debaty publicznej. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez katolików.

Powyższe przykłady są tylko niewielkim wycinkiem dyskursu spotykanego wśród osób sprawujących ważne publiczne funkcje. Pojawiają się np. wypowiedzi w osobliwy sposób interpretujące konstytucję i stawiające tezę, że Polska nie jest państwem świeckim lub grożące „każdej ręce podniesionej na Kościół”. Nie zgadzamy się także na jawnie dyskryminujące wobec niewierzących przepisy oraz praktyki publicznych instytucji, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa, działania te bowiem dotykają najbardziej bezbronnych i wrażliwych przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Praktyki te opisujemy na naszych stronach internetowych: wolnoscodreligii.pl oraz rownoscwszkole.pl
W bieżącym roku planujemy kolejne projekty skierowane przeciw dyskryminacji, na rzecz równouprawnienia mniejszości bezwyznaniowej oraz o charakterze edukacji obywatelskiej. Pragniemy kontynuować również działalność edukacyjną kierowaną do młodzieży i szkół, wzbogacając ją o ofertę wydawniczą.

Twój 1 % przeznaczymy na...

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania.

Od 2012 roku zorganizowaliśmy cztery ogólnopolskie, billboardowe kampanie społeczne. Na 182 billboardach przedstawialiśmy m.in. hasła: "Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę", "Nie wierzysz w Boga. Nie jesteś sam", "Ateiści są boscy" czy "Etyka uczy myśleć".

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej.
W ostatnich latach fundacja wystosowała blisko 400 pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.
Fundacja otrzymuje ok. 300 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów Konstytucji RP i innych aktów normatywnych, praw człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób niewierzących, szczególnie w obszarze edukacji publicznej.
W ubiegłym roku fundacja wystosowała ponad 200 pism informujących dyrektorów szkół o obowiązującym prawie oświatowym oraz właściwych praktykach w zakresie przestrzegania neutralności światopoglądowej.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 531 971 030
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517