Przekaż 1% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016
przez internet i przekaż 1% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę. Jeżeli preferują Państwo wpłatę anonimową proszę umieścić taką informację w tytule przelewu. Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
szkoła to nie kościół
masz prawo
ateiści są boscy
konstytucja
nie wierzysz

Co zrobiliśmy?

1% za 2015

W roku 2016 z tytułu odpisów podatkowych 1%, na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 102 934,90 zł. Ponad tysiąc podatniczek i podatników zdecydowało się przekierować 1% podatku na Fundację Wolność od Religii. Połowa zebranych środków została przeznaczona na społeczną kampanię billboardową "Szkoła to nie kościół" (całkowity koszt kampanii 60 466,80 zł. przy czym część środków została pokryta z darowizn indywidualnych darczyńców). W 30 miastach w Polsce, na 53 billboardach zostały umieszczone plakaty Fundacji.

W 2016 roku dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy również nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole" (www.rownoscwszkole.pl). Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej.

1% za 2014

Rok 2014 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. 535 osób zaufało nam i przekazało swój 1% podatku dochodowego. Na konto fundacji wpłynęło 46 122,52 zł. Cała kwota została przeznaczona na billboardową kampanię społeczną „Masz prawo nie wierzyć”. W styczniu 2016r., w 29 miastach w Polsce można było zobaczyć 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł.; pozostała część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób.

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

Co robimy?

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania.

Ze środków 1% sfinansowaliśmy dwie billboardowe kampanie społeczne: kampania pod hasłem "Masz prawo nie wierzyć" z 2016 r. oraz "Szkoła to nie kościół" z kwietnia 2017 r.

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej.
W ostatnich latach fundacja wystosowała blisko 400 pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.
Fundacja otrzymuje ponad 400 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów aktów prawnych regulujących wolność od religii, prawa człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób należących do mniejszości bezwyznaniowej, szczególnie w obszarze edukacji publicznej.
W ubiegłym roku fundacja wystosowała ponad 200 pism informujących dyrektorów szkół o obowiązującym prawie oświatowym oraz właściwych praktykach w zakresie przestrzegania neutralności światopoglądowej.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 531 971 030
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517