Przekaż 1,5% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2022
przez internet i przekaż 1,5% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
ksiadz-wychowawca
szkoła to nie kościół
antykoncepcja
masz prawo
dekalog
ateiści są boscy
msza
konstytucja
apel
nie wierzysz

Co zrobiliśmy?

1% za 2015 rok

W styczniu 2016 roku fundacja zorganizowała czwartą, billboardową kampanię społeczną z hasłem „MASZ PRAWO NIE WIERZYĆ". W 29 miastach w Polsce pojawiło się 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł. (część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób).

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

1% za 2014

Rok 2014 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2015 roku, 535 podatniczek i podatników zaufało nam i przekierowało swój 1% podatku dochodowego. Na konto fundacji wpłynęło wówczas: 46 122,52 zł. Cała kwota została przekierowana na rok 2016. Nie finasowaliśmy naszych działań ze środków 1%.

Co robimy?

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania m.in. kampanie pod hasłem: "Masz prawo nie wierzyć" (styczeń 2016), "Szkoła to nie kościół" (kwiecień 2017), "Polska Państwem wyznaniowym" (październik 2018), "Nauko, ufam Tobie" (marzec 2019), "Nie dajemy wiary. Dajemy wolność" (kwiecień 2021) oraz "Religia w Polsce nie jest obowiązkowa" (maj 2022).

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej. Prowadzimy monitoring i interweniujemy wobec przejawów klerykalizacji instytucji i przestrzeni publicznej. W ostatnich latach fundacja wystosowała setki pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.

Fundacja otrzymuje ponad 1500 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów aktów prawnych regulujących wolność od religii, prawa człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób należących do mniejszości bezwyznaniowej, szczególnie w obszarze edukacji publicznej. Na stronie internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl umieściliśmy ponad 20 wzorów pism do wykorzystania przez rodziców i uczniów w sprawach, w których szkoła i państwo narusza ich prawa i nie przestrzega aktów normatywnych.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 577 400 484
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517