Przekaż 1,5% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2023
przez internet i przekaż 1,5% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

Co zrobiliśmy?

1% za 2016 rok

W 2017 roku dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej.

Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodziców, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W kwietniu 2017 r. zorganizowaliśmy naszą piątą billboardową kampanię społeczną; 53 plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „SZKOŁA TO NIE KOŚCIÓŁ” pojawiły się w 30 lokalizacjach w całym kraju.

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach takich jak Dni Świeckości w Krakowie oraz Dni Ateizmu i Kongres Świeckości w Warszawie. W ramach naszej kampanii (pod roboczą nazwą) "Rozdział Państwa od Kościoła" udostępnialiśmy balony z hasłem "Nie ma wolności bez świeckości", torby bawełniane z cytatem z Konstytucji (art. 25 ust. 2) oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10 ust. 1) a także książki. Przez cały rok w sposób stały udzielaliśmy porad i informacji drogą telefoniczną oraz mailową (w tym poprzez portal Facebook), jak również przygotowaliśmy wzory pism w odpowiedzi na prośby osób dyskryminowanych. 

Fundacja stale prowadzi działania na rzecz świeckości państwa w różnych sferach życia publicznego. Interweniowaliśmy w sprawach konfesyjnego charakteru działań urzędów publicznych czy prowadzonej przez nie agitacji religijnej. 

W 2017 roku, z tytułu odpisów podatkowych 1%, wpłynęła kwota w wysokości 138 693,77 zł. od 1264 podatniczek i podatników.

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2017 r.: 107 013,32 zł.
Billboardowa kampania społeczna "Szkoła to nie Kościół":  55 162, 88 zł
Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 5 173,18 zł
Kampania społeczna "Rozdział Państwa od Kościoła" (w tym wsparcie prawne): 3 939,38 zł
Balony "Nie ma wolności bez świeckości": 1 230,00 zł
Koszty administracyjne: 41 507,88 zł
w tym:  
Promocja i informacja 1 %: 2 359,68 zł
Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe: 9 603,80 zł
Wynagrodzenia: 22 800,00 zł
Narzuty na wynagrodzenia: 4 699,08 zł
Zużycie materiałów: 2 045,32 zł

raport za rok

Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517