Przekaż 1,5% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2022
przez internet i przekaż 1,5% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

Co zrobiliśmy?

1% za 2015 rok

W styczniu 2016 roku fundacja zorganizowała czwartą, billboardową kampanię społeczną z hasłem „MASZ PRAWO NIE WIERZYĆ". W 29 miastach w Polsce pojawiło się 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł. (część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób).

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

Dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W roku 2016 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2015, na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 102 934,90 zł. Ponad tysiąc podatniczek i podatników zdecydowało się przekierować 1% podatku na Fundację Wolność od Religii.

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2016 r.

79 452,64 zł

Billboardowa kampania społeczna "Masz prawo nie wierzyć" 45 100,70 zł
Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole" 9 661,10 zł
Udział w wydarzeniach 1 945,50 zł
Koszty administracyjne 22 745,34 zł
w tym:  
Promocja i informacja 1%: 14 791,23 zł
Wynagrodzenia 4 000,00 zł
Narzuty na wynagrodzenia 856,90 zł
Zużycie materiałów 3 097,21 zł

raport za rok

Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 577 400 484
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517