Przekaż 1,5% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2023
przez internet i przekaż 1,5% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

Co zrobiliśmy?

1% za 2022 – sprawozdanie z działalności za 2023 rok

Dziękujemy za przekazanie 1,5% podatku za 2022 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Środki te wpłynęły na konto fundacji w połowie 2023 roku i postanowiliśmy przeznaczyć je w głównej części (300 tys. zł) na ogólnopolską billboardową kampanię społeczną (kwiecień 2024). Plakaty z naszymi grafikami pojawią się w prawie 100 lokalizacjach w Polsce, w blisko 30 miastach.

1% za 2021 – sprawozdanie z działalności za 2022 rok

W roku 2022 z tyt. odpisów podatkowych 1% otrzymaliśmy kwotę najwyższą od roku 2015, kiedy to pierwszy raz odebraliśmy taką możliwość. Dziękujemy wszystkim Państwu za zaufanie i otrzymane 240 485,10 zł.

Wasze wsparcie pozwala nam zwiększyć zasięg i intensywność naszych działań.

1% za 2020 rok / sprawozdanie z działalności za 2021 rok

W 2021 roku minęło 10 lat, od kiedy Fundacja Wolność od Religii rozpoczęła swoją działalność na rzecz realnego rozdziału kościoła od państwa w Polsce i walkę o prawo obywateli do samostanowienia w kwestii wiary oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewierzących. W kwietniu prowadziliśmy kampanię outdoorową Nie dajemy wiary. Dajemy wolność. W wybranych miastach Polski wynajęliśmy łącznie 124 nośniki cyfrowe mało i wielkopowierzchniowe oraz citylighty w 8 miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Lublinie i Tczewie. Koszt kampanii został sfinansowany w większości ze środków pozyskanych z 1% za 2019 rok, reszta jej budżetu pochodziła z darowizn od osób prywatnych. Uzupełnieniem działań w przestrzeni publicznej była kampania w mediach społecznościowych i szerzej – w internecie.

1% za 2019 rok

Dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2019 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Część środków przeznaczyliśmy na wsparcie kampanii jubileuszowej pod hasłem Nie dajemy wiary. Dajemy wolność zaplanowanej na kwiecień 2021 r. W 2021 r. obchodzimy 10-lecie istnienia fundacji i aktywnego działania na rzecz społeczności bezwyznaniowej, wolności i praw obywateli i obywatelek, a także rzeczywistego rozdziału państwa od Kościoła. Polska rzeczywistość nie oszczędza nas i przed nami jeszcze wiele bitew. Właśnie teraz, gdy tak operatywnie podsycane są wzajemne animozje, musimy konsekwentnie wspierać świecki światopogląd i tych wszystkich, którym odmawia się pełni praw. W naszej kampanii stawiamy na najważniejszą wartość każdego obywatela – wolność. Chcemy o tym przypominać, o wolności mówić i o nią walczyć.

1% za 2018 rok

Dziękujemy za przekierowanie 1% podatku za 2018 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Państwa wsparcie pozwala nam zwiększyć zasięg i intensywność naszych działań.

Dzięki zgromadzonym w roku 2019 środkom z odpisów 1% kontynuowaliśmy pracę w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki, ulotek o prawach uczniów i rodziców oraz podejmowanie interwencji, poradnictwo i wsparcie prawne. W ubiegłym roku wysłaliśmy do zgłaszających się szkół, rodziców i uczniów ponad tysiąc zeszytów do etyki wraz z ulotkami.

1% za 2017 rok

W roku 2018 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2017 na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 134 994,50 zł. od ponad 1300 podatniczek i podatników.

Dzięki przekierowanym przez Państwa środkom kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole". Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki a także ulotek informujących o prawach uczniów i rodziców oraz poradnictwo i wsparcie prawne. Podjęliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia zgłaszane do Fundacji, o których szerzej piszemy na stronie www fundacji.

raport za rok

Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517