Przekaż 1,5% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2023
przez internet i przekaż 1,5% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

Co zrobiliśmy?

1% za 2018 rok

Dziękujemy za przekierowanie 1% podatku za 2018 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Państwa wsparcie pozwala nam zwiększyć zasięg i intensywność naszych działań.

Dzięki zgromadzonym w roku 2019 środkom z odpisów 1% kontynuowaliśmy pracę w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki, ulotek o prawach uczniów i rodziców oraz podejmowanie interwencji, poradnictwo i wsparcie prawne. W ubiegłym roku wysłaliśmy do zgłaszających się szkół, rodziców i uczniów ponad tysiąc zeszytów do etyki wraz z ulotkami.

Na stronie internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl umieściliśmy 17 wzorów pism do wykorzystania przez rodziców i uczniów w sprawach, w których szkoła i państwo narusza ich prawa i nie przestrzega aktów normatywnych. Udzieliliśmy niemal 500 porad telefonicznych i pisemnych w odpowiedzi na zapytania kierowane do fundacji przez e mail oraz Facebook. Wysłaliśmy blisko 80 pism do dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, rzeczników, ministerstw, władz rządowych i samorządowych oraz innych instytucji w sprawach dotyczących nierównego traktowania ze względu na wyznanie lub jego brak. Prowadzimy monitoring i interweniujemy wobec przejawów klerykalizacji instytucji i przestrzeni publicznej. W październiku ubiegłego roku zwróciliśmy się do Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów jako organu zarządzającego IV Liceum Ogólnokształcącym, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru szkoły i przestrzeni miejskiej, placówka ma zwyczaj eksponowania barw Watykanu na równi z polskimi barwami narodowymi, wywiesza również flagę Watykanu obok flagi Polski na maszcie przed budynkiem szkoły. Wspieraliśmy obywatelską akcję sprzeciwu wobec wprowadzenia do nowego wzoru paszportu hasła „Bóg, honor, ojczyzna”. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marszałka Województwa oraz Ministra Zdrowia o usunięcie nieprawidłowości polegających na umieszczeniu na nowych ambulansach przekazanych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu napisów: Ku chwale Bożej i na ratunek bliźnim. Na naszych stronach opisujemy różne przypadki nadużyć lokalnych władz i instytucji, które faworyzują określony związek wyznaniowy i tym samym nie traktują równo różnych podmiotów. Przykładem mogą być władze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, które udostępniły nieodpłatnie kościołowi dużą powierzchnię reklamową na elewacji budynku, tłumacząc się otwartością na potrzeby mieszkańców, ale (występującej również w imieniu mieszkańców) naszej fundacji odmówiły bezpłatnej prezentacji treści kampanii „Nauko ufam Tobie”.

W roku 2019 przychody z tytułu odpisów podatku wyniosły:

178 072,50 zł.

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego

149 073,77 zł.

w tym:

Projekt "Równość w Szkole"
koszt dystrybucji zeszytów do etyki, wsparcie prawne, poradnictwo

49 937,71 zł.

Projekt "Świeckie państwo”
Dni Ateizmu i Dni Świeckości, wynajem sali na panel, tłumaczenie, balony

8 779,30 zł.

Promocja i informacja 1 %
administracja stron, promocja działań w internecie

10 887,54 zł.

Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe

3 707,59 zł.

Wynagrodzenia

52 050,00 zł

Narzuty na wynagrodzenia

9 326,93 zł.

Zużycie materiałów

4 384,70 zł.

 

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do dnia 15.07.2020 r, które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

raport za rok

Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517