Przekaż 1% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2020
przez internet i przekaż 1% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę. Jeżeli preferują Państwo wpłatę anonimową proszę umieścić taką informację w tytule przelewu. Dziękujemy :-)

 

oświadczenie dla księgowej do pobrania

 

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,3000
ksiadz-wychowawca
szkoła to nie kościół
antykoncepcja
masz prawo
dekalog
ateiści są boscy
msza
konstytucja
apel
nie wierzysz

Co zrobiliśmy?

1% za 2018 rok

Dziękujemy za przekierowanie 1% podatku za 2018 rok na rzecz Fundacji Wolność od Religii. Państwa wsparcie pozwala nam zwiększyć zasięg i intensywność naszych działań.

Dzięki zgromadzonym w roku 2019 środkom z odpisów 1% kontynuowaliśmy pracę w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki, ulotek o prawach uczniów i rodziców oraz podejmowanie interwencji, poradnictwo i wsparcie prawne. W ubiegłym roku wysłaliśmy do zgłaszających się szkół, rodziców i uczniów ponad tysiąc zeszytów do etyki wraz z ulotkami. Na stronie internetowej projektu www.rownoscwszkole.pl umieściliśmy 17 wzorów pism do wykorzystania przez rodziców i uczniów w sprawach, w których szkoła i państwo narusza ich prawa i nie przestrzega aktów normatywnych. Udzieliliśmy niemal 500 porad telefonicznych i pisemnych w odpowiedzi na zapytania kierowane do fundacji przez e mail oraz Facebook. Wysłaliśmy blisko 80 pism do dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, rzeczników, ministerstw, władz rządowych i samorządowych oraz innych instytucji w sprawach dotyczących nierównego traktowania ze względu na wyznanie lub jego brak. Prowadzimy monitoring i interweniujemy wobec przejawów klerykalizacji instytucji i przestrzeni publicznej. W październiku ubiegłego roku zwróciliśmy się do Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Tarnów jako organu zarządzającego IV Liceum Ogólnokształcącym, z prośbą o przywrócenie świeckiego charakteru szkoły i przestrzeni miejskiej, placówka ma zwyczaj eksponowania barw Watykanu na równi z polskimi barwami narodowymi, wywiesza również flagę Watykanu obok flagi Polski na maszcie przed budynkiem szkoły. Wspieraliśmy obywatelską akcję sprzeciwu wobec wprowadzenia do nowego wzoru paszportu hasła „Bóg, honor, ojczyzna”. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marszałka Województwa oraz Ministra Zdrowia o usunięcie nieprawidłowości polegających na umieszczeniu na nowych ambulansach przekazanych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu napisów: Ku chwale Bożej i na ratunek bliźnim. Na naszych stronach opisujemy różne przypadki nadużyć lokalnych władz i instytucji, które faworyzują określony związek wyznaniowy i tym samym nie traktują równo różnych podmiotów. Przykładem mogą być władze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, które udostępniły nieodpłatnie kościołowi dużą powierzchnię reklamową na elewacji budynku, tłumacząc się otwartością na potrzeby mieszkańców, ale (występującej również w imieniu mieszkańców) naszej fundacji odmówiły bezpłatnej prezentacji treści kampanii „Nauko ufam Tobie”.

W roku 2019 przychody z tytułu odpisów podatku wyniosły:

178 072,50 zł.

Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego

149 073,77 zł.

w tym:

Projekt "Równość w Szkole"

49 937,71 zł.

koszt dystrybucji zeszytów do etyki, wsparcie prawne, poradnictwo

 

Projekt "Świeckie państwo”

8 779,30 zł.

Dni Ateizmu i Dni Świeckości, wynajem sali na panel, tłumaczenie, balony

 

Promocja i informacja 1 %

10 887,54 zł.

administracja stron, promocja działań w internecie

 

Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe

3 707,59 zł.

Wynagrodzenia

52 050,00 zł

Narzuty na wynagrodzenia

9 326,93 zł.

Zużycie materiałów

4 384,70 zł.

 

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do dnia 15.07.2020 r, które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

1% za 2017 rok

W roku 2018 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2017 na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 134 994,50 zł. od ponad 1300 podatniczek i podatników.

Dzięki przekierowanym przez Państwa środkom kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole". Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki a także ulotek informujących o prawach uczniów i rodziców oraz poradnictwo i wsparcie prawne. Podjęliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia zgłaszane do Fundacji, o których szerzej piszemy na stronie www fundacji.

Koszty projektu "Równość w Szkole" sfinansowane ze środków 1% w roku 2018 to łącznie 53 989,16 zł. w tym:

zeszyty do etyki 5953,20 zł.

ulotki 2 091,00 zł.

koszt dystrybucji materiałów 4 606,39 zł.

usługi prawne 18 696,00 zł.

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji zadań w projekcie 19 433,70 zł.

narzuty na wynagrodzenia 1 722,29 zł.

promocja działań podejmowanych w ramach projektu 1 386,61 zł.

inne 99,97 zł.

W październiku 2018 roku Fundacja prowadziła doroczną kampanię billboardową „Polska państwem wyznaniowym?”. Kampania była wyrazem sprzeciwu

wobec postępującej klerykalizacji kraju i zarazem ostrzeżeniem, że Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. 

Całkowity koszt kampanii to blisko 70 000 zł. a 49 722,80 zł. pokryliśmy z wpłat uzyskanych właśnie z 1%. W ramach kampanii umieściliśmy 41 billboardów w 23

miastach w Polsce.

Fundacja współorganizowała i wspierała wydarzenia takie jak Dni Ateizmu i Dni Świeckości. Uczestniczyliśmy w Kongresie Świeckości

gdzie również dystrybuowaliśmy nieodpłatne materiały z przeprowadzonych kampanii społecznych. Koszt organizacji wydarzeń to 6 265,47 zł. a

dystrybuowanych materiałów 5 327,42 zł.

Koszt informacji i promocji 1% poniesiony przez nas w 2018 roku w tym prowadzenie tej strony to kwota 5 148,29 zł.

Ponadto ze środków 1% finansowaliśmy szereg wydatków administracyjnych (usługi księgowe, telefoniczne, najem biura, materiały biurowe etc.) i wynagrodzenia

pracowników wspierających Państwa na co dzień.

wynagrodzenia 38 100,00 zł.

narzuty na wynagrodzenia 7 608,91 zł.

oprogramowanie 2098,00 zł.

inne 11 373,67 zł.

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do 15.07.2019r., które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

1% za 2016 rok

W 2017 roku dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej.

Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W kwietniu 2017 r. zorganizowaliśmy naszą piątą billboardową kampanię społeczną; 53 plakaty z grafiką przedstawiającą ucznia wypisującego kredą na tablicy hasło „SZKOŁA TO NIE KOŚCIÓŁ” pojawiły się w 30 lokalizacjach w całym kraju.

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach takich jak Dni Świeckości w Krakowie oraz Dni Ateizmu i Kongres Świeckości w Warszawie. W ramach naszej kampanii (pod roboczą nazwą) "Rozdział Państwa od Kościoła" udostępnialiśmy balony z hasłem "Nie ma wolności bez świeckości", torby bawełniane z cytatem z Konstytucji (art. 25 ust. 2) oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 10 ust. 1) a także książki. Przez cały rok w sposób stały udzielaliśmy porad i informacji drogą telefoniczną oraz mailową (w tym poprzez portal Facebook), jak również przygotowaliśmy wzory pism w odpowiedzi na prośby osób dyskryminowanych. 

Fundacja stale prowadzi działania na rzecz świeckości państwa w różnych sferach życia publicznego. Interweniowaliśmy w sprawach konfesyjnego charakteru działań urzędów publicznych czy prowadzonej przez nie agitacji religijnej. 

W 2017 roku, z tytułu odpisów podatkowych 1%, wpłynęła kwota w wysokości 138 693,77 zł. od 1264 podatniczek i podatników.

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2017 r.: 107 013,32 zł.

Billboardowa kampania społeczna "Szkoła to nie Kościoł": 55 162, 88 zł.

Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 5 173,18 zł.

Kampania społeczna "Rozdział Państwa od Kościoła" (w tym wsparcie prawne): 3 939,38 zł.

Balony "Nie ma wolności bez świeckości": 1 230,00 zł.

Koszty administracyjne: 41 507,88 zł. w tym:

Promocja i informacja 1 %: 2 359,68 zł.

Usługi księgowe, telefoniczne, pocztowe, opłaty bankowe: 9 603,80 zł.

Wynagrodzenia: 22 800,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia: 4 699,08 zł.

Zużycie materiałów: 2 045,32 zł.

 

1% za 2015

W styczniu 2016 roku fundacja zorganizowała czwartą, billboardową kampanię społeczną z hasłem „MASZ PRAWO NIE WIERZYĆ". W 29 miastach w Polsce pojawiło się 47 billboardów z naszym plakatem. Całkowity koszt kampanii to ponad 55 tys. zł. (część została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób).

Kampania była sprzeciwem wobec prób sugerowania lub wymuszania jednorodności światopoglądowej w Polsce oraz wobec fałszywych tez dotyczących tożsamości Polaków. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polski przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Chcemy jasno powiedzieć, że czujemy się Polakami i że mamy prawo do ateistycznego światopoglądu. Domagamy się w ten sposób równego traktowania wobec prawa oraz szacunku dla osób niewierzących. Chcieliśmy przypomnieć, że polscy ateiści mają wszelkie prawa obywatelskie i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani.

Dzięki środkom z 1% kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole". Podejmowaliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości zgłaszane do Fundacji przez rodziców, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości bezwyznaniowej. Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce ZESZYTÓW DO DO ETYKI oraz ulotek informujących o prawach uczniów i rodzicow, a także poradnictwo i wsparcie prawne.

W roku 2016 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2015, na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 102 934,90 zł. Ponad tysiąc podatniczek i podatników zdecydowało się przekierować 1% podatku na Fundację Wolność od Religii. 

Razem koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego w 2016 r.: 79 452,64 zł.

Billboardowa kampania społeczna "Masz prawo nie wierzyć": 45 100,70 zł.

Działania interwencyjne, poradnictwo prawne w ramach projektu "Równość w szkole": 9 661,10 zł.

Udział w wydarzeniach: 1 945,50 zł.

Koszty administracyjne 22 745,34 zł. w tym:

Promocja i informacja 1%: 14 791,23 zł.

Wynagrodzenia: 4 000,00 zł.

Narzuty na wynagrodzenia: 856,90 zł.

Zużycie materiałów: 3 097,21 zł.

 

1% za 2014

Rok 2014 był dla naszej organizacji szczególny, ponieważ otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2015 roku, 535 podatniczek i podatników zaufało nam i przekierowało swój 1% podatku dochodowego. Na konto fundacji wpłynęło wówczas: 46 122,52 zł. Cała kwota została przekierowana na rok 2016. Nie finasowaliśmy naszych działań ze środków 1%.

Co robimy?

KAMPANIE SPOŁECZNE

mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i kościoła, wolności i praw człowieka w szczególności swobody sumienia i wyznania.

Ze środków 1% sfinansowaliśmy już trzy billboardowe kampanie społeczne: "Masz prawo nie wierzyć" w styczniu 2016r., "Szkoła to nie kościół" w kwietniu 2017r. oraz "Polska Państwem wyznaniowym?" w październiku 2018r. .

INTERWENCJE FUNDACJI

w sprawach związanych z naruszaniem wolności i praw osób należących do mniejszości bezwyznaniowej.
W ostatnich latach fundacja wystosowała blisko 400 pism do urzędów, polityków, szkół czy kuratoriów w sprawach dotyczących naruszania wolności wyznania poruszanych m.in. przez Państwa w kierowanej do nas korespondencji.

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

w szczególności poprzez wsparcie procesu kontroli społecznej wobec praktyk dyskryminacyjnych w przedszkolach i szkołach publicznych, a także wzmocnienie świadomych i asertywnych postaw rodziców niewierzących oraz ich dzieci w kontaktach z nauczycielami i władzami oświatowymi.
Fundacja otrzymuje ponad 400 wiadomości rocznie z prośbą o udzielenie informacji, pomocy prawnej lub interwencję.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

w zakresie zapisów aktów prawnych regulujących wolność od religii, prawa człowieka oraz obowiązującego prawa oświatowego. Fundacja zwraca uwagę opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji osób należących do mniejszości bezwyznaniowej, szczególnie w obszarze edukacji publicznej.
W ubiegłym roku fundacja wystosowała ponad 200 pism informujących dyrektorów szkół o obowiązującym prawie oświatowym oraz właściwych praktykach w zakresie przestrzegania neutralności światopoglądowej.

Kampanie Społeczne

0
INTERWENCJE FUNDACJI
0
Przeciwdziałanie dyskryminacji
0
Działania edukacyjne

kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
tel. 531 971 030
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517