Przekaż 1,5% podatku na działania
Fundacji Wolność od Religii

KRS: 0000 403073

 

Zobacz jak łatwo to zrobić!

motyw

wypełnij pit
online

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2023
przez internet i przekaż 1,5% na naszą fundację.

 

Wspomóż nas przelewem przez internet na dowolną kwotę.
Dziękujemy :-)

 

Co zrobiliśmy?

1% za 2017 rok

W roku 2018 z tytułu odpisów podatkowych 1% za rok 2017 na konto Fundacji wpłynęła kwota w wysokości 134 994,50 zł. od ponad 1300 podatniczek i podatników.

Dzięki przekierowanym przez Państwa środkom kontynuowaliśmy nasze działania w ramach projektu „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w Szkole". Stałą częścią projektu jest nieodpłatne udostępnianie jedynych w Polsce zeszytów do etyki a także ulotek informujących o prawach uczniów i rodziców oraz poradnictwo i wsparcie prawne. Podjęliśmy szereg interwencji w odpowiedzi na praktyki o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia zgłaszane do Fundacji, o których szerzej piszemy na stronie www fundacji.

Koszty projektu "Równość w Szkole" sfinansowane ze środków 1% w roku 2018 to łącznie 53 989,16 zł. w tym:

 • zeszyty do etyki 5953,20 zł.
 • ulotki 2 091,00 zł.
 • koszt dystrybucji materiałów 4 606,39 zł.
 • usługi prawne 18 696,00 zł.
 • wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji zadań w projekcie 19 433,70 zł.
 • narzuty na wynagrodzenia 1 722,29 zł.
 • promocja działań podejmowanych w ramach projektu 1 386,61 zł.
 • inne 99,97 zł.

W październiku 2018 roku Fundacja prowadziła doroczną kampanię billboardową „Polska państwem wyznaniowym?”. Kampania była wyrazem sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju i zarazem ostrzeżeniem, że Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego.

Całkowity koszt kampanii to blisko 70 000 zł. a 49 722,80 zł. pokryliśmy z wpłat uzyskanych właśnie z 1%. W ramach kampanii umieściliśmy 41 billboardów w 23 miastach w Polsce.

Fundacja współorganizowała i wspierała wydarzenia takie jak Dni Ateizmu i Dni Świeckości. Uczestniczyliśmy w Kongresie Świeckości gdzie również dystrybuowaliśmy nieodpłatne materiały z przeprowadzonych kampanii społecznych. Koszt organizacji wydarzeń to 6 265,47 zł. a dystrybuowanych materiałów 5 327,42 zł.

Koszt informacji i promocji 1% poniesiony przez nas w 2018 roku w tym prowadzenie tej strony to kwota 5 148,29 zł.

Ponadto ze środków 1% finansowaliśmy szereg wydatków administracyjnych (usługi księgowe, telefoniczne, najem biura, materiały biurowe etc.) i wynagrodzenia pracowników wspierających Państwa na co dzień.

 • wynagrodzenia 38 100,00 zł.
 • narzuty na wynagrodzenia 7 608,91 zł.
 • oprogramowanie 2098,00 zł.
 • inne 11 373,67 zł.

Szczegółowe podsumowanie kosztów podjętych działań umieścimy również w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym publikowanym na stronie ministerstwa do 15.07.2019r., które znajdą Państwo na naszej stronie www.wolnoscodreligii.pl

 

raport za rok

Kontakt

Fundacja Wolność od Religii

ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin
e-mail: fundacja.wor@gmail.com

NIP: 712-326-74-31
KRS: 0000403073
REGON: 061356560

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
81 1030 0019 0109 8530 0037 8517